การกินธัญพืชไม่ขัดสีสัมพันธ์กับการเพิ่มขนาดเอวที่เล็กลง

ผู้ใหญ่วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุที่กินธัญพืชไม่ขัดสีอย่างน้อย 3 มื้อต่อวัน มีขนาดรอบเอว ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานน้อยกว่าครึ่งหน่วยบริโภคต่อวัน การบริโภคธัญพืชไม่ขัดสีและการขัดสีเมื่อเวลาผ่านไปส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงห้าประการของโรคหัวใจอย่างไร รอบเอว ขนาด ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด

ไตรกลีเซอไรด์ และ HDL (“ดี”) คอเลสเตอรอล ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 1970 เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงระยะยาวของโรคหัวใจ งานวิจัยชิ้นใหม่นี้ตรวจสอบผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคธัญพืชไม่ขัดสีและธัญพืชขัดสีในช่วงค่ามัธยฐาน 18 ปี ผู้เข้าร่วม 3,100 คนจากกลุ่มประชากรตามรุ่นส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว และโดยเฉลี่ยแล้วในช่วงอายุ 50 กลางๆ เมื่อเริ่มการรวบรวมข้อมูล ทีมวิจัยได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ประการ ในช่วงระยะเวลาสี่ปี กับการบริโภคธัญพืชไม่ขัดสีที่รายงาน 4 หมวดหมู่ ตั้งแต่น้อยกว่าครึ่งเสิร์ฟต่อวันไปจนถึงสามมื้อหรือมากกว่าต่อวัน ตามแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันในปี 2020-2025 ปริมาณที่แนะนำของธัญพืชไม่ขัดสีคือสามมื้อขึ้นไปต่อวัน ตัวอย่างของการเสิร์ฟคือขนมปังโฮลเกรนหนึ่งแผ่น ซีเรียลข้าวโอ๊ตรีดครึ่งถ้วย หรือข้าวกล้องครึ่งถ้วย